Nieuwe medewerker? Lees hier hoe je snel aan de slag kunt!

Opmerkingen?
Storing melden?
Vragen ?

Telefoon:
0512 305 710

E-mail:
helpdesk@csgliudger.nl

-

Veilig internetten

Onderstaande informatie is afkomstig uit de brochure 'Veilig internetten, een beknopte uitleg'. De brochure is uitgebracht als onderdeel van de landelijke voorlichtingscampagne Surf op Safe; een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken.

Voorwoord

Internet is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Thuis, op school of op het werk: bijna iedereen maakt er wel gebruik van. Er zijn steeds meer toepassingen en diensten beschikbaar en mede door het toenemend aantal mensen met een breedbandaansluiting stijgt het internetgebruik snel.

Helaas zijn er op internet ook risico's. Een computer die verbonden is met het internet kan kwetsbaar zijn voor misbruik van buitenaf. Hierdoor kan men zelf schade oplopen, of zonder het zelf te weten schade aan anderen toebrengen. Vooral als thuisgebruiker of kleine zelfstandige bent u niet altijd op de hoogte van alle risico's en hoe u zich daartegen kunt beschermen. In 2001 is de bewustwordings- en voorlichtingscampagne Surf op Safe gestart, om juist u als gebruiker informatie te bieden over veilig en betrouwbaar internetgebruik.

Wanneer gebruikers goed op de hoogte zijn van de risico's bij het internetten, herkennen ze gevaren tijdig en weten ze ook hoe ze zich daartegen kunnen beschermen. Deelname aanhet internetverkeer is vergelijkbaar met deelname aan het 'gewone' verkeer: je moet regels kennen, weten wat de borden betekenen en uitkijken bij het oversteken. En tenslotte: een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Waarschuwen blijft nodig, ook omdat steeds nieuwe gevaren ontstaan. Daarom ligt nu de tweede editie van de brochure Veilig Internetten voor u. In deze brochure vindt u een beknopt overzicht van wat u zelf aan uw veiligheid op internet kunt doen. Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u op een bewuste en veilige manier gebruik maken van de vele mogelijkheden van internet!

Belangrijke tips

Voordat we ingaan op specifieke aspecten van internetgebruik geven we een aantal tips en richtlijnen die altijd van belang zijn:

  • Gebruik een virusscanner en een firewall.
  • Houd uw besturingssysteem, virusscanner, browser en andere software veilig, door regelmatig te kijken of er updates of nieuwe versies beschikbaar zijn. Deze zijn te vinden op de websites van de leveranciers. Gebruik waar mogelijk de automatische updatefunctie.
  • Maak regelmatig een reservekopie van belangrijke bestanden, brieven, e-mail en digitale foto's en bewaar deze op een veilige plek.
  • Bescherm serieuze zaken met serieuze wachtwoorden. Gebruik een wachtwoord van minimaal acht karakters, met naar kleine letters een aantal hoofdletters, cijfers en eventueel symbolen (!@#$%...).
  • Overweeg lid te worden van een waarschuwingsdienst, zoals http://www.waarschuwingsdienst.nl of kijk regelmatig op beveiligingswebsites.

Overige artikelen in deze serie